Egzamin ósmoklasisty – co warto wiedzieć?

Spis treści:

 1. Egzamin ósmoklasisty 2024: terminy
 2. Zaskakująca decyzja CKE. Egzamin ósmoklasisty wcześniej niż zwykle
 3. Jak przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku?
 4. Egzamin ósmoklasisty: polski, matematyka i angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi
 5. Ile trwa egzamin ósmoklasisty?
 6. Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?
 7. Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?
 8. Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty?
 9. Dlaczego warto zapisywać dziecko do szkoły językowej?

Egzamin ósmoklasisty 2024: terminy

CKE jeszcze w sierpniu opublikowało harmonogram egzaminów na nadchodzący rok szkolny, zarówno dla maturzystów, jak i uczniów ósmych klas szkół podstawowych. W tym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

 • 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki,
 • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Terminy dodatkowe, przeznaczone dla osób, które z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, to: 10, 11 i 12 czerwca.

Zaskakująca decyzja CKE. Egzamin ósmoklasisty wcześniej niż zwykle

Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Zgodnie z harmonogramem CKE rozpoczną się tradycyjnie o godzinie 9.00. Zmianą jest jednak ich wczesny termin. Do tej pory egzaminy ósmoklasisty odbywały się tuż po maturach, zazwyczaj w ostatnim tygodniu maja. Na przykład ostatnio był to 23-25 maja.

Uczniowie zdążą się nauczyć do egzaminów, jednak muszą rozplanować naukę tak, aby tydzień, o który przesunięto czas egzaminów nie miał większego znaczenia dla ich przygotowania.

Jak przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku?

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty będzie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Jak wyjaśnia CKE, dopiero od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Ucząc się do egzaminu warto:

 • Dokładnie zapoznać się z wymaganiami dla poszczególnych przedmiotów,
 • zaplanować naukę w kalendarzu,
 • powtórzyć lektury obowiązkowe,
 • przypomnieć sobie, jak pisać rozprawkę i opowiadanie,
 • opanować słownictwo i czasy gramatyczne z języka obcego,
 • sprawdzić, jakie są matematyczne pewniaki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • regularnie wypełniać arkusze egzaminacyjne.

Jakie elementy należy przećwiczyć do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest ważnym punktem tego egzaminu. Składa się on z różnorodnych zadań, które sprawdzają umiejętności ucznia w obszarze językowym. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych części egzaminu z języka angielskiego:

 1. Rozumienie ze słuchu: Uczeń będzie miał okazję wysłuchać dwukrotnie nagrań w języku angielskim i wybrać właściwą odpowiedź. To testuje zdolność zrozumienia mówionego języka.
 2. Znajomość funkcji językowych: W tej części sprawdzana jest znajomość zwrotów i wyrażeń używanych w codziennych sytuacjach. Uczniowie będą musieli dopasować odpowiednie odpowiedzi do opisów sytuacji.
 3. Rozumienie tekstów pisanych: Uczniowie będą czytali teksty i odpowiadali na pytania, które wynikają z treści tych tekstów. To mierzy zdolność zrozumienia pisanego języka.
 4. Znajomość środków językowych: W tej części egzaminu sprawdzana jest znajomość gramatyki i struktury języka angielskiego. Pytania obejmują zadania wielokrotnego wyboru, tłumaczenie zdań na język angielski, dobieranie i uzupełnianie luk w zdaniach.
 5. Wypowiedź pisemna: W tej części egzaminu uczniowie muszą napisać krótki tekst o długości 50-120 słów. Tekst może przyjmować różne formy, takie jak notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka, wiadomość e-mail lub wpis na blogu. Wypowiedź musi zawierać trzy informacje podane w poleceniu.

Warto również zaznaczyć, że egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje jedynie siedem z dwunastu czasów w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Konstrukcja „be going to”, Konstrukcja „have to”, Konstrukcja „would like to”. Dokładny zakres materiału do egzaminu można znaleźć w dostępnych materiałach.

Przygotowanie do tego egzaminu wymaga systematyczności, praktyki i zapoznania się z różnymi typami zadań. Szkoła językowa oraz korepetytorzy specjalizujący się w nauczaniu języka angielskiego mogą być cennymi wsparciami w tym procesie nauki. Skuteczna nauka języka obcego otwiera wiele drzwi, dlatego warto poświęcić czas na solidne przygotowania.

Egzamin ósmoklasisty: polski, matematyka i angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne zazwyczaj są publikowane przez CKE tego samego dnia, w który odbywa się dany egzamin około godziny 13. W tym miejscu w dniach 14-16 maja będziemy więc publikować arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i rozwiązaniami (np. zadań z matematyki) opracowanymi przez ekspertów (nauczycieli i doświadczonych egzaminatorów). Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty warto przeglądać arkusze z poprzednich lat. Wszystkie znajdują się na stronie CKE, a poniżej przypominamy jak wyglądały egzaminy w ubiegłym sezonie: link do arkuszy z poprzednich lat.

Jak wyglądał arkusz CKE i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z polskiego 2023? Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Organizowany przez CKE egzamin ósmoklasisty obowiązuje uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Egzaminy trwają trzy dni. Każdy dzień jest przewidziany dla innego przedmiotu. Czas trwania poszczególnych egzaminów wygląda następująco:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki – 100 minut,
 • egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego) – 90 minut.

O ewentualnych zmianach CKE będzie informować w trakcie roku szkolnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Wyniki egzaminu poznamy 3 lipca. Ma on wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ani poprawić w innym terminie. Nawet jeśli ktoś uzyska 0 proc. wciąż ma zaliczone podejście do egzaminu, a wynik „0” będzie umieszczony na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W konsekwencji uczeń może mieć mniejsze szanse od innych, aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin uczniowie muszą przynieść przybory do pisania, czyli długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz linijkę (na egzamin z matematyki). Ważna jest także legitymacja szkolna lub dowód osobisty. Przypominamy, że do tej pory podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno było korzystać ze słowników, kalkulatora ani wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych. Ta zasada prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w 2024 roku.

Dlaczego warto zapisywać dziecko do szkoły językowej?

Rodzice często zastanawiają się, czy lepszym rozwiązaniem jest zapisanie dziecka na korepetycje czy do szkoły językowej. Oto trzy przekonujące argumenty, dlaczego warto rozważyć opcję szkoły językowej:

 1. Profesjonalni nauczyciele: W szkołach językowych pracują wykwalifikowani nauczyciele specjalizujący się w nauczaniu języków obcych. Dziecko ma dostęp do doświadczonych ekspertów, którzy pomagają w skutecznej nauce.
 2. Zorganizowany program nauczania: Szkoły językowe często mają sprecyzowany program nauczania, który obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia. Dziecko ma pewność, że zdobędzie kompleksową wiedzę.
 3. Skupienie na praktycznych umiejętnościach: Szkoły językowe kładą duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka w różnych sytuacjach życiowych. To pomaga uczniom nauczyć się języka w sposób efektywny i przydatny w codziennym życiu.

Wybór między korepetycjami a szkołą językową zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka, ale warto rozważyć te trzy argumenty przed podjęciem decyzji.

Nasza szkoła to klucz do efektywnej nauki, przyjaznej atmosfery i realnych postępów w opanowywaniu języka angielskiego. Niech Twój uczeń doświadczy różnicy, którą możemy uczynić w jego edukacji.

Skorzystaj z tej wyjątkowej szansy i zapisz swoje dziecko już teraz! Otwórzmy przed nim drzwi do świata języków obcych i nowych możliwości. Niech jego przyszłość zacznie się od nauki w naszej szkole językowej.

Leave a Comment

Scroll to Top
Przewiń do góry