---------------------------
Poziomy
Strona główna / Poziomy

 

W Avalonie stosujemy poziomy zaawansowania rekomendowane przez Radę Europy.

Są one identyczne dla kursów ze wszystkich języków. Ucząc się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego czy rosyjskiego, masz pewność, że Twój stopień zaawansowania jest na odpowiednim poziomie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania będziesz mieć możliwość dalszej kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie zaawansowania bez straty zainwestowanego czasu.

 

 


 

Jak określamy Twój poziom zaawansowania:

Jeśli nie uczyłeś się wcześniej wybranego języka, ocena poziomu nie jest konieczna.

 

Etap 1 - test poziomujący

Jeśli wcześniej uczyłeś się już angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego lub francuskiego, po wstępnej rozmowie zaproponujemy Ci napisanie testu poziomującego o odpowiednio dobranej skali trudności. Obejmują one słownictwo, gramatykę, czytanie, pisanie, a nawet tłumaczenie. Ich główną zaletą jest precyzja oceny poziomu zaawansowania. W przypadku języka angielskiego możesz zrobić to klikając na poniższy przycisk i umówić się na bezpłatną rozmowę z metodykiem.

 

Etap 2 - rozmowa z konsultantem językowym

Zwykle trwa od 5 do 15 minut i ma charakter swobodnej rozmowy w języku obcym. Pytania są dobierane tak, by jak najlepiej odpowiadały poziomowi zaawansowania określonemu przez test. W przypadkach granicznych rozmowa pozwala nam stwierdzić, czy nie występują różnice pomiędzy bierną znajomością języka, a czynną umiejętnością korzystania z niego w czasie rzeczywistym.

 

                                                    Test z języka angielskiego w szkole języka angielskiego Avalon w Lublinie